ovo je nesto napisano o biljnom svetu i vole bih kada bi moglo da se automatski prevede