Zaovine su idealno mesto za sportove na vodi, pecanje, orijentaciju, ishranu u prirodi…

Zaovine se nalaze u Zapadnoj Srbiji, i administrativno pripada teritoriji opštine Bajina Bašta. Predstavlja šumovito područje brdsko-planinskog karaktera koje obuhvata naselje Zaovine sa 28 zaseoka, jezero Zaovine i kanjon Belog Rzava „Sklopovi“.

Nalazi se u južnom delu planine Tare u prostornoj predeonoj celini poznatoj kao „Ravna Tara“. U geomorfološkom smislu predstavlja prirodnu sponu planine Tare sa Zlatiborskim masivom i Mokrogorskom kotlinom.  Minimalna nadmorska visina 784 m, a maksimalna nadmorska visina 1.412 m (vrh Miloševac).

Obuhvata površinu od 5.593,61 ha i od skora su ušle u Nacionalni park TARA.

Zaovine su čuvene kao mesto na kojem je otkriven živi fosil biljnog sveta, Pančićeva omorika. U zaseoku Đurići 1875. godine čuveni botaničar Josif Pančić otkriva novu „felu“, endemoreliktnu vrstu četinara kojoj daje naziv Pančićeva omorika (Picea omorika).

[wpgmza id=”1″]

Zaovine su jedino stanište Pančićeve omorike na serpentinitu, a na lokalitetu Kik–Sklopovi nalazi se njeno klasično nalazište locus classicus

Geomorfološka atrakcija u dolini reke Beli Rzav, na Lukama: Grad, sa ostacima srednjovekovnog utvrđenja, za koju je vezana legenda o plemiću i njegovoj nevernoj ženi

Mesto Crkvine u podnožju Grada i ostaci srednjovekovne crkve bazilike.

Izletnički vidikovci (Zmajevac, Bela Voda i Gavran)

Deo kulturne baštine ovog kraja su i objekti narodnog graditeljstva, kao materijalno svedočanstvo narodne neimarske veštine:
– starovlaška brvnara i pomoćni objekti okućnice
– objekti koji su sezonski služili za smeštaj čobana – bačije

Na ovim prostorima vekovnu tradiciju ima stočarstvo – meso, mleko, sir, kajmak, koji se tu proizvode, predstavljaju najkvalitetnije namernice koje možemo naći na domaćem tržištu